[kontakt]
[klienci]
[usługi]
[praca]
 

Informacje kontaktowe

Infocentrum sp. z o.o.

Centrum Informatyki i Telekomunikacji F-my H. Cegielski Poznań - S.A.

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 230,
61-485 Poznań

fax +48 (0) 61 831 22 07

KRS 0000035769
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 851 000 zł

NIP: 777-00-00-181
Regon: 001316640

Biuro Obsługi Klienta
Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-16.00

www.infocentrum.icnet.pl
telefon: (061) 831-13-94
fax: (061) 831-22-07
e-mail: bok@icnet.pl
 
 
 
Kontakt techniczny
telefon: (061) 831-13-94
e-mail: admin@icnet.pl
 
IcNet - strona główna