Outsourcing IT

Outsourcing IT

Office365

Wdrożenia Office365 - szkolenia

Oprogramowanie

Oferujemy sprzedaż oprogramowań wspomagających zarządzanie firmą

Baza wiedzy

Curabitur suscipit suscipit tellus. Nam ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus. Nullam cursus lacinia erat. Nunc nec neque. Pellentesque dapibus hendrerit tortor.

Phasellus magna. Praesent egestas tristique nibh. In ac felis quis tortor malesuada pretium. Pellentesque ut neque. 

O Infocentrum

Na poznańskim rynku informatycznym istniejemy od 1988 roku. Świadczymy usługi z zakresu obsługi informatycznej firm, instalacji i utrzymania sieci teleinformatycznych, serwisu i sprzedaży sprzętu komputerowego oraz nowoczesnych rozwiązań fiskalnych i klimatyzacji. Poznaj nas bliżej!

Aktualności

Najnowsze wiadomości, informacje o wydarzeniach i nowości z działalności Infocentrum. Zobacz, co się u nas dzieje!

Realizacje

Nasze doświadczenie budujemy już od ponad 30 lat na wszystkich polach świadczonych przez nas usług. Współpracujemy z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Zapoznaj się z naszymi kluczowymi realizacjami.

Referencje

Swoje umiejętności i wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają przede wszystkim zadowoleni klienci. Sprawdź, co mówią o nas inni i dołącz do grona zadowolonych klientów Infocentrum!

Start Polityka RODO

Polityka RODO

Od 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Jest to nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych potocznie określana jako RODO.

Cel wprowadzenia regulacji - RODO

Najważniejszym celem wprowadzenia RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. Nowe postanowienia precyzują sposób przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzają szczegółowe informacje dotyczące Pani/Pana/Państwa uprawnień.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja o administratorze danych

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest INFOCENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956r. nr 223/229, 61-485 Poznań, zwana dalej Spółką.

Informacja o inspektorze ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych w INFOCENTRUM Sp. z o.o. jest Pani Joanna Kostrom.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w INFOCENTRUM Sp. z o.o. jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@icnet.pl lub telefonicznie: +48 661-946-720.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • ewentualne dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*),

 • przedstawienie ofert produktów, usług Klientowi oferowanych przez INFOCENTRUM Sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO*),

 • rozpatrzenie reklamacji, wniosków oraz odwołań (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO*),

 • marketing, w tym promocje produktów, usług oferowanych przez INFOCENTRUM Sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).

 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Spółki będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • posprzedażowej obsługi klientów w zakresie obsługi reklamacji,
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących INFOCENTRUM Sp. z o.o.,
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • żądania od Spółki usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”),

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

Podanie Spółce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Kategoria odbiorców danych

Państwa dane w celu realizacji umowy mogą być przekazywane do następujących odbiorców danych:

 • operatorzy telekomunikacyjni,
 • banki,
 • operatorzy pocztowi, kurierzy i przewoźnicy.
 • firmy windykacyjne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Istotne pojęcia zawarte w RODO

 • Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie
 • Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 • Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 • Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 • Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia (RODO).

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Autoryzowany partner Karl Deutsch

Logo Karl Deutsch
Realizacja NICEIT