W ramach naszej działalności pomagamy firmom przygotować się do spełnienia wymogów RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

  • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych naszych Klientów jest jedną z najważniejszych kwestii naszej działalności. W szczególności dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów.
  • Świadczymy wsparcie dla małych i średnich firm w zakresie spełnienia wymagań stawianych przez RODO.
  • Pomagamy dobrać i wdrożyć środki ochrony danych adekwatne do realnych potrzeb w małych firmach.Wykonujemy analizę ryzyk dot. ochrony danych osobowych stosowną do rozmiaru i specyfiki naszych Klientów.
  • Pomagamy przygotować niezbędną dokumentację, w tym polityki bezpieczeństwa, wszystkie niezbędne rejestry oraz instrukcje postępowania w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Wspieramy naszych Klientów w komunikacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Realizujemy indywidualnie szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Nasze praktyczne umiejętności potwierdziliśmy w tym roku uzyskaniem certyfikatu jakości ISO/IEC 27001:2017

Proponowany przez nas zakres wdrożenia RODO w firmie obejmuje:

Analiza procesów biznesowych

Analiza systemów informatycznych

Analiza i dostosowanie dokumentacji

W ramach przygotowań do RODO:

Pomagamy dostosować środowisko teleinformatyczne (sprzęt i oprogramowanie)

Przygotowujemy pełną dokumentację dotyczacą ochrony danych osobowych (m.in.: DPIA, analiza ryzyk, polityka bezpieczeństwa, procedury i instrukcje, umowy (szablony), rejestry, oświadczenia, zgody, formularze i klauzule)

Szkolimy pracowników Firmy

W zakresie RODO oferujemy dodatkowo:

Bieżące wsparcie osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Państwa Firmie

Pomoc w zakresie komunikacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pełnienie roli Inspektora Ochrony Danych

Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Dane Kontaktowe

INFOCENTRUM Spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
61-485 Poznań
tel. +48 618 312 956
e-mail: sekretariat@icnet.pl

Informacje Dodatkowe

NIP: 777-00-00-181
REGON: 001316640
KRS: 0000035769
BDO: 000004646
Kapitał zakładowy: 851 000,00 PLN

Certyfikat bezpieczeństwa informacji

Logo ISO/IEC 27001:2017