W ramach naszej działalności pomagamy firmom przygotować się do spełnienia wymogów RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Staramy się wzmacniać bezpieczeństwo biznesowe naszych Klientów w kontekście zagrożeń związanych z ochroną danych osobowych i RODO. Pomagamy dobrać i wdrożyć środki ochrony danych adekwatne do realnych potrzeb w małych firmach.

Proponowany przez nas zakres wdrożenia RODO w firmie obejmuje:

Dostosowanie procesów biznesowych

Dostosowanie systemów informatycznych

Dostosowanie istniejącej dokumentacji

W ramach przygotowań do RODO:

Pomagamy dostosować środowisko teleinformatyczne (sprzęt i oprogramowanie)

Przygotowujemy dokumenty: politykę bezpieczeństwa, procedury i instrukcje, umowy (szablony), oświadczenia, zgody, formularze i klauzule

Szkolimy pracowników Firmy

W zakresie RODO oferujemy dodatkowo:

Bieżące wsparcie osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Państwa Firmie

Pomoc w zakresie komunikacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pełnienie roli Inspektora Ochrony Danych

Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Dane Kontaktowe

INFOCENTRUM Spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
61-485 Poznań
tel. +48 618 312 956
e-mail: sekretariat@icnet.pl

Informacje Dodatkowe

NIP: 777-00-00-181
REGON: 001316640
KRS: 0000035769
BDO: 000004646
Kapitał zakładowy: 851 000,00 PLN

Certyfikat

Logo ISO/IEC 27001:2017